Rządowe dofinansowanie

Nasz wniosek w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącym wspierania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Polski uzyskał 87,15 punktów. Tym samym zajął 9 lokatę pośród 123 złożonych aplikacji. W efekcie pozyskaliśmy ponad 86 tys. zł. Środki te zostaną wydane na przybliżenie historii cmentarza wojennego i remonty grobów.

Poprzez montaż 13 tablic edukacyjnych chcemy opowiedzieć historię tego miejsca. Tak, aby odwiedzający cmentarz, idąc od grobu do grobu, mogli dowiedzieć się o historii ludzi, którzy zginęli w Lesie Szpęgawskim. Tego opisu na cmentarzu brakuje. Na planszach pojawi się historia w trzech językach – polskim, niemieckim i angielskim. Treść tablic jest gotowa i zweryfikowana przez IPN. To część większej koncepcji. Monument wraz z zagospodarowaniem terenu mają zachęcić do przejścia się po całym terenie cmentarza. Tak, aby goście opuszczając cmentarz wiedzieli, co się tutaj działo.

Opiekę nad cmentarzami wojennymi sprawuje Wojewoda Pomorski. Na mocy podpisanego porozumienia o Las Szpęgawski od lat dba Gmina Starogard Gdański. Każdego roku otrzymujemy środki na utrzymanie cmentarza. W ubiegłym roku było to 40 tys. zł. Kwota ta została w całości przeznaczona na pielęgnację zieleni i utrzymanie porządku na cmentarzu a potrzeby są większe. Dlatego od lat współpracujemy z różnymi instytucjami – przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi, w zakresie opieki nad poszczególnymi grobami. Do tej pory udało się nam odnowić 11 mogił. W tym roku chcemy wyremontować dwa kolejne –  nr 1 i 4. Są one w najgorszym stanie. Ich płyty są popękane, krzywe i częściowo zapadnięte.

Jeśli chodzi o groby nr 1 i 4 to uszkodzone elementy zostaną zdemontowane, wzmocnione zostanie podłoże, wykonana zostanie podbudowa i ułożona zostanie nowa płyta nagrobna. Wokół wszystkich 13 odnowionych grobów zostaną wykonane kamienne opaski wraz z obrzeżami. Dodatkowo pojawią się nowe tablice opiekunów grobów. Zostaną one wykonane w formie kamieni z wygrawerowanymi nazwami opiekunów wraz z podaniem nr mogiły.

Scroll to top