LasSzpęgawskiŁączy

Szanowni Państwo,
w naszym przedsięwzięciu bierze udział wiele osób. Komitet społeczny budowy pomnika zdecydował, że będziemy publikować krótkie sylwetki osób, które angażują się najbardziej. Budowa monumentu w Lesie Szpęgawskim to wydarzenie, które nas wszystkich dotyczy, to tam zostali zamordowani nasi członkowie rodzin, przyjaciele, znajomi, Polacy. Wszystkim jesteśmy bardzo wdzięczni za okazaną pomoc, za tą mniejszą i tą większa, finansową jak i rzeczową. Poniższe informacje publikujemy także na bieżąco na stronie Facebook. Warto dodać, że krąg osób, które tutaj umieścimy będzie się powiększał z dnia na dzień.

Kazimierz Smoliński, Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT, Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa w latach 2015 – 2018. Na co dzień zaangażowany w wielu organizacjach społecznych. Aktywnie uczestniczy w pracach Społecznego Komitetu Budowy Pomnika w Lesie Szpęgawskim. Jak zaznacza, dzięki niemu pomordowani wreszcie przestaną być bezimienni, rodziny odnajdą nazwiska swoich krewnych, a nowe pokolenia poznają lepiej tę tragiczną historię.


Ewa Gosz, radna Rady Miasta Starogard Gdański w latach 2014-2018 r. To kolejna osoba, która w dużej mierze przyczyniła się do podjęcia się trudu budowy pomnika upamiętniającego pomordowanych w Lesie Szpęgawskim.
Można ją nazwać „matką” budowy pomnika, ponieważ to ona na jednej z sesji zaapelowała o to, aby groby ofiar pomordowanych nie pozostawały anonimowe. Uważała że trzeba to zrobić jak najszybciej, póki żyjemy my, którzy znamy prawdę o tej strasznej zbrodni z ustnych przekazów naszych rodziców i dziadków. Temat budowy nowego pomnika jest dla niej szczególnie bliski, ponieważ na początku wojny właśnie w lesie został zamordowany brat jej Ojca. Jego „winą” było to, że należał do Polskiego Związku Zachodniego.Starosta powiatu starogardzkiego Kazimierz Chyła od samego początku wspiera ideę budowy pomnika w Lesie Szpęgawskim. Uważa bowiem, że przeszłość jest równie ważna jak przyszłość i należy o nią dbać i pielęgnować.
Kazimierz Chyła ma 62 lata, pochodzi z Mirotek. Ukończył Uniwersytet Gdański na kierunku historia. Swoją karierę zawodową zaczynał jako nauczyciel w Zespole Szkół w Skórczu. Był też prezesem Banku Spółdzielczego. Ma bardzo bogate doświadczenie samorządowe. Był radnym miasta i gminy Skórcz, później powiatowym, a w latach 2002-2018 pełnił funkcję wicestarosty starogardzkiego.
Obecnie jest starostą starogardzkim. Od wielu lat angażuje się w rozwój całego powiatu starogardzkiego. Stara się krzewić historię regionu, w tym wśród młodszych pokoleń. Bardzo mocno wspiera budowę pomnika upamiętniającego pomordowanych w Lesie Szpęgawskim.

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła, wieloletni, doświadczony samorządowiec i aktywista społeczny. W swojej pracy na rzecz pelplińskiej wspólnoty samorządowej niejednokrotnie podkreśla znaczenie lokalnej historii w kształtowanie świadomości patriotycznej. Wyraża nadzieję, że budowa pomnika zamordowanych w Lesie Szpęgawskim zjednoczy pomorskie samorządy, których mieszkańcy niegdyś oddali życie za wolną Polskę i wolne Pomorze oraz nie pozwoli zapomnieć o wspólnym dziedzictwie.

Mateusz Kubicki (ur. 1988) – historyk, niemcoznawca, ekonomista. Pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN Oddział w Gdańsku. Doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Autor książki Kapitan ostatni opuszcza swój statek… Józef Władysław Bednarz (1879‒1939) oraz licznych artykułów na temat historii II wojny światowej i historii gospodarczej po 1945 r. Jego zainteresowania badawcze obejmują II wojnę światową na Pomorzu Gdańskim i na Oceanie Spokojnym oraz historię gospodarczą po 1945 r. Bardzo wspiera nasze działania z zakresu identyfikacji osób pomordowanych. Współautor listy osób pomordowanych w Lesie Szpęgawskim.Joachim Choina (ur. 1993 r.) – absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Autor pracy magisterskiej „Nauczyciele zamordowani w 1939 r. w Lesie Szpęgawskim”.
Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Regionalna Grupa Popularyzacji Mikrohistorii. Jego celem jest przybliżanie lokalnych postaci i wydarzeń historycznych przy wykorzystaniu nowoczesnych środków przekazu. Od samego początku aktywnie uczestniczy w pracach nad powstaniem pomnika pomordowanych w Lesie Szpęgawskim. Nauczyciel historii w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Starogardzie Gdańskim.


Piotr Wiesław Pliszka (ur. 1956 r.- Wiceprezes Stowarzyszenia Regionalna Grupa Popularyzacji Mikrohistorii. Ukończył szkołę średnią jako technik elektromechanik. Pracował w Hucie Katowice oraz w Hucie Szkła w Starogardzie Gdańskim jako specjalista ds. zaopatrzenia.
Przez wiele lat pracował również poza granicami Polski. Jest żonaty, ma syna. Zajmuje się historią regionalną. Jest jednym z ekspertów w dziedzinie badania niemieckich zbrodni na terenie powiatu starogardzkiego. Jego celem jest popularyzacja tematu mordów oraz stworzenie imiennej bazy ofiar. Współautor przewodnika „Las Szpęgawski” oraz listy ofiar zamordowanych w Lesie Szpęgawski.

Sebastian Dadaczyński (ur. 15.09.1986), mieszkaniec Skarszew, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Od lat działa na Kociewiu. Najpierw jako fotoreporter i dziennikarz, ale jak sam mówi, zawsze chciał zobaczyć jak to jest z drugiej strony, stąd kilka lat temu rozpoczął pracę w administracji samorządowej, a obecnie w rządowej. Jako asystent Posła na Sejm RP Kazimierza Smolińskiego, a zarazem członek komitetu budowy pomnika odpowiada za bieżące kontakty, przepływ informacji, organizację spotkań i szereg innych zadań na linii Poseł – Wójt Gminy Magdalena Forc-Cherek, nie wspominając o różnych instytucjach.
Jak sam mówi, każdy sukces, jak na przykład zdobycie środków na budowę pomnika z Fundacji Lotos, daje jemu wielką radość. To dowód na to, że współpraca Posła, Wójta, a także wielu konkretnych urzędników i innych zaangażowanych osób przynosi efekty zmierzające do historycznego wydarzenia – odsłonięcia pomnika z nazwiskami ofiar, na które tak bardzo oczekują rodziny. To stanowi najważniejsze przesłanie wspólnego dzieła w Lesie Szpęgawskim, które wszystkich nas łączy wokół idei upamiętniania tysięcy pomordowanych.


Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak od chwili powstania idea budowy pomnika aktywnie wspiera inicjatywę trwałego upamiętnienia miejsca hitlerowskiej zbrodni w Lesie Szpęgawskim.
Jego zdaniem pamięć o pomordowanych podczas II wojny światowej powinna być kultywowana z pokolenia na pokolenie z godnością i szacunkiem, bo chociaż czas leczy z emocji, nie oczyszcza z pamięci o tamtych wydarzeniach.
Janusz Stankowiak urodził się 15 sierpnia 1965 roku. Od dziecka związany jest ze Starogardem Gdańskim. Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Karierę zawodową zaczął jako nauczyciel geografii i muzyki w szkołach podstawowych w Lubichowie i Zelgoszczy. Pracował też jako wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Starogardzie Gdańskim. W 1988 roku rozpoczął współpracę ze Starogardzkim Centrum Kultury najpierw jako kierownik administracyjny, a od 2007 roku jako dyrektor placówki. Od 2014 roku sprawuje urząd prezydenta miasta. Jako włodarz miasta skutecznie zabiega o jego rozwój, wspierając wszystkie inicjatywy, których celem jest dobro jego mieszkańców.

Kolejna osoba, która jest zaangażowana w dzieło budowy pomnika pomordowanych w Lesie Szpęgawskim to Zbigniew Toporowski, Sekretarz Miasta Starogard Gdański.
Od samego początku aktywnie uczestniczy w pracach nad jego powstaniem, m.in. był członkiem Komisji, która wybrała projekt przyszłego monumentu. Uważa, że inicjatywa, dzięki której osoby pomordowane w Lesie Szpęgawskim przestaną być anonimowe, a rodziny będą mogły odnaleźć w miejscu kaźni nazwiska swoich krewnych, znacząco wpłynie na wzrost świadomości mieszkańców Kociewia o zbrodni, która wydarzyła się we wrześniu 1939 roku.
Zbigniew Toporowski urodził się 17 października 1962 roku w Zblewie. Ukończył Akademię Obrony Narodowej. Z zawodu jest żołnierzem. Służbę zakończył w 2006 roku na stanowisku Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Starogardzie Gdańskim. W 2006 roku związał się z samorządem lokalnym. Ówczesna Rada Miasta wybrała go na stanowisko Sekretarza Miasta Starogard Gdański, które sprawuje do dzisiaj.

Tomasz Czerwiński od chwili powstania idei budowy pomnika aktywnie wspiera inicjatywę trwałego upamiętnienia miejsca niemieckiej zbrodni w Lesie Szpęgawskim. Członek Komitetu Budowy Pomnika Upamiętniającego Pomordowanych w Lesie Szpęgawskim. Aktywnie uczestniczy w przygotowaniach obchodów 80. rocznicy zbrodni.
Jego zdaniem pamięć o pomordowanych w Lesie Szpęgawskim to nasz moralny obowiązek, który powinien być przekazywany z pokolenia na pokolenie – podkreślając, że Polscy bohaterowie z tamtych czasów oddali życie, abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce.
Urodził się 25 lipca 1983 roku. Od dziecka związany jest z Pelplinem i Kociewiem. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Skończył również studia podyplomowe na Wydziale Zarządzenia i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Od 2009 roku pracuje w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin. Od 15 czerwca do 19 listopada 2018 roku pełnił funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin. Obecnie jest kierownikiem referatu społecznego i promocji UMiG Pelplin. Radny Rady Powiatu Tczewskiego dwóch kadencji.

Kolejną osobą wspierającą budowę pomnika jest dr Łukasz Jaskuła – pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Udzielił wielu porad i wszechstronnej pomocy administracyjnej na wstępnym etapie projektu, m.in. w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń oraz dofinansowania. Jest także członkiem Komitetu Budowy Pomnika Upamiętniającego Pomordowanych w Lesie Szpęgawskim. Od lat zaangażowany w opiekę nad miejscami pamięci narodowej na Pomorzu. Jego zdaniem przywrócenie tożsamości pomordowanym w Lesie Szpęgawskim jest konieczne z wielu powodów. Przede wszystkim będzie to symboliczny tryumf wartości, które ideologia hitlerowska chciała wyrugować z naszej rzeczywistości. Osoby skazane na nieistnienie w ramach polityki czystości rasowej i zwalczania polskości tych ziem odzyskają swoją podmiotowość. Będzie to także przesłanie dla przyszłych pokoleń, że zbrodnicze idee nigdy nie wytrzymają próby czasu.


Sławomir Czechowski urodził się 31 sierpnia 1976r. Od dziecka jest związany z Gminą Skórcz. Prowadzi gospodarstwo rolne w Wolentalu. Posiada szczęśliwą rodzinę: żonę Lucynę i trójkę dzieci. Od 2010 roku jest Wójtem Gminy Skórcz. Od lat zapewnia opiekę nad miejscami pamięci na terenie gminy Skórcz i wspiera inicjatywy patriotyczne.

Kolejną osobą zasłużoną w budowę pomnika w Lesie Szpęgawskim jest Pani Maria Michel. Od 35 lat pracownik Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim. Mężatka, dwoje dzieci i troje wnucząt. Osoba niezwykle profesjonalna, sympatyczna i pracowita. Szlachetna postać z duszą patriotyzmu, kochająca swoją lokalną społeczność.Arkadiusz Gliniecki trzecią kadencję pełni urząd burmistrza Czarnej Wody. Wcześniej odbył studia w zakresie administracji i nauk politycznych. Po studiach prowadził własne małe przedsiębiorstwo.
W 2004 r. wyjechał do Irlandii, gdzie pracował w kilku przedsiębiorstwach branż: budowlanej, IT, ochrony oraz handlu detalicznego. Działał także społecznie w Irlandzko-Polskim Stowarzyszeniu Kultury i Biznesu w Limerick – Irish-Polish Culture and Business Association in Limerick.
Po powrocie do Kraju w 2009 r. przez kilkanaście miesięcy pracował w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gd., po czym wybrany został do kierowania pracami samorządu w Czarnej Wodzie. Ponadto jest prezesem Klubu Sportowego WDA Czarna Woda, członkiem Stowarzyszenia Kultura Kociewia z siedzibą w Starogardzie, a także prezesem honorowym stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie.

Sylwester Patrzykąt. Od 2010 roku pełni funkcję Wójta Gminy Bobowo. Z wykształcenia matematyk z zamiłowania sprawny działacz na rzecz społeczności lokalnej, prywatnie przykładny mąż i ojciec. Nie są mu obce słowa marszałka Józefa Piłsudskiego: „Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości” dlatego od początku aktywnie wspiera inicjatywę budowy pomnika upamiętnienia miejsca hitlerowskiej zbrodni w Lesie Szpęgawskim.